TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. SFBT solution focused brief therapy) – to terapia, która koncentruje się na osiągnięciu określonego przez klienta celu, a nie analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły mu potrzebę szukania wsparcia.

Czym się zajmuje

W terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach przedmiotem zainteresowania nie jest przeszłość, lecz teraźniejszość i przyszłość. Historią życia klienta terapia skoncentrowana na rozwiązaniach zajmuje się tylko w celu odczytania z niej jego mocnych strony, cennych doświadczeń i sposobów radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami.

Podstawa relacji

Podstawą relacji psychoterapeutycznej w TSR jest współpraca z klientem, który stoi na równi z terapeutą i to on jest ekspertem w danym procesie terapeutycznym.  Takie nastawienie służy wydobywaniu i budowaniu zasobów klienta, czyli jego mocnych stron i zalet. Jednocześnie wzmacnia też jego świadomość wpływu na własne życie, podkreśla jego wartość i decyzyjność jako równoważnego partnera. Pomaga mu w znalezieniu rozwiązań, wyznaczaniu i realizowaniu celów, budowaniu motywacji do ich osiągania. Terapeuta całkowicie akceptuje sposób patrzenia klienta na życie, niczego nie wie lepiej lub więcej od niego. Nie musi też znać szczegółów dotyczących problemu. Zamiast analizować problem, poszukuje optymalnego rozwiązania.

Wspólna praca

Terapeuta wspólnie z klientem odkrywa jego umiejętności i talenty. Pokazuje, jak z przeszłych doświadczeń wydobywać rzeczy użyteczne dla teraźniejszości i przyszłości. Pomaga odkryć optymalne rozwiązanie dla sytuacji, w której znalazł się klient. Ten etap pracy wspiera jedno z podstawowych założeń TSR dotyczące nieuchronności zmiany w życiu klienta: „skoro kiedyś było lepiej, pomóżmy temu wrócić”.

Klient ekspertem

Klienci w podejściu TSR są uważani za największych ekspertów w sprawach dotyczących własnego życia. Milton Erickson twierdził, że „Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, że je znają”. Potrafią doskonale wskazać, od czego warto zacząć, wyznaczają cele terapii, oceniają swoje postępy w terapii oraz decydują o jej zakończeniu.

Najistotniejsze założenia TSR, czyli filozofia centralna:

  • jeśli coś działa, rób tego więcej
  • jeśli coś nie działa, rób coś innego
  • jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego

TSR koncentruje się na:

  • zasobach klienta i mocnych jego stronach, a nie deficytach i zaburzeniach;
  • celach klienta i zmianie, którą chce osiągnąć, a nie na problemach;
  • na jego dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach;
  • oraz na wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie częstotliwości występowania problemów i ich rozmiarach.

Terapia

Czas trwania procesu terapeutycznego w TSR nie jest ściśle określony, jednak jako terapia krótkoterminowa; stara się ona osiągnąć wyznaczone przez klienta cele w jak najkrótszym czasie. W praktyce oznacza to często, że ilość spotkań nie przekracza 10. Przy czym okres pomiędzy pierwszym a ostatnim spotkaniem może wynosić wiele miesięcy.

Historia

Jako nurt psychoterapeutyczny swój początek TSR miała w latach siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych w Brief Family Therapy Center w Millwauke. Głównymi twórcami są Steve de Shazer oraz Insoo Kim Berg. Korzeniami swymi sięga sposobu myślenia o pacjentach i metod ich leczenia Miltona Ericksona oraz niektórych metod pracy w Mental Research Institute w Palo Alto (USA).

W Polsce Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach pojawia się jako podejście psychoterapeutyczne od 1990 roku. Od tego czasu rozwinęła się w silny nurt wykładany na uczelniach w ramach studiów psychologicznych i pedagogicznych. Jest także prezentowana na szkoleniach i warsztatach dotyczących m.in. pracy z klientem sektora pomocy społecznej, terapii uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zastosowaniom biznesowym.

Więcej o TSR możesz przeczytać tutaj.

źródło: Wikipedia