Od września ruszają zapisy na nowe cykle warsztatów dla rodziców i zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży!

Szczegóły wkrótce!

Warsztaty rodzicielskie to spotkania prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, uzupełniane metodami takimi jak KidsSkills, Self-Reg i elementami treningu uważności dla dzieci.

Uczymy się na nich między innymi sposobów komunikacji, rozpoznawania dziecięcych emocji i radzenia sobie z nimi, pokojowego rozwiązywania konfliktów i wielu innych, przydatnych w codziennym życiu, umiejętności rodzicielskich.