Problemy z dzieckiem?

Nie, to tylko brak pewnych umiejętności, które Twoje dziecko może nabyć przy pomocy metody Kids’Skills!

Ile razy słyszeliście lub mówiliście: „mam problem z moim dzieckiem” albo „moje dziecko ma problem”?

Czy wiecie, że to, co dla dorosłych stanowi problem w zachowaniu dziecka (złe nawyki, lęki, agresja słowna i bicie) z perspektywy dziecka jest tylko brakiem pewnej umiejętności (koncentracji, panowania nad emocjami, odwagi i samodzielności…), a jej nabycie prowadzi do uporania się z problemem?

Metoda Kids’Skills, opracowana przez fińskiego psychiatrę i psychoterapeutę dr. Bena Furmana, oparta na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, polega właśnie na tym: na przeformułowaniu problemu w nową umiejętność, której dziecko ma się nauczyć. Wprawdzie metoda powstała z myślą o dzieciach w wieku 3-11 lat, jednak jej zasady z powodzeniem stosuje się również w pracy z młodzieżą, a nawet z osobami dorosłymi.

Wykazano jej skuteczność w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych takich jak zaburzenia koncentracji, zaburzenia lękowe, niewłaściwe zachowania, agresja, wybuchy złości, problemy z jedzeniem i snem.

Metoda Kids’Skills obejmuje 15 kroków, podczas których, poza wspomnianym już przełożeniem problemu na umiejętność, dziecko uświadamia sobie korzyści płynące z nabycia tej umiejętności, zyskuje wsparcie bliższego i dalszego otoczenia, poznaje swoje mocne strony, co z kolei sprzyja podtrzymaniu motywacji i pomaga w osiągnięciu obranego celu.