Konsultacja psychologiczna 200 pln (50 minut)

Terapia indywidualna 200 pln (50 minut)

Wizyta diagnostyczna 250 pln (do 50 minut)

Diagnoza  ADHD dorośli (wywiad, Diva 5.0, opinia) 650 pln (do 150 minut) /stacjonarnie lub online

Diagnoza poszerzona ADHD dorośli (Diva 5.0 plus dodatkowe, indywidualnie dobrane  kwestionariusze/testy, m. in.: PKIE, MOXO, SB-5, MMPI-2) od 1000 pln

Diagnoza ADHD dzieci i młodzież od 1000 pln

Badanie intelektu Skalami Stanford-Binet 500 pln

Badanie intelektu Skalami Stanford-Binet w ramach diagnozy od 250 pln

Badanie Testem MOXO 300 pln

Badanie Testem MOXO w ramach diagnozy 250 pln

Opinia psychologiczna od 250 pln

Zaświadczenie 100 pln

Opłata za opinie i zaświadczenia pobierana jest z góry.

Standardowy termin przygotowania dokumentu to 30 dni.