Konsultacja psychologiczna 200 pln (50 minut)

Terapia indywidualna 200 pln (50 minut)

Wizyta diagnostyczna 250 pln (do 50 minut)

Diagnoza podstawowa ADHD dorośli (Diva 5.0) 550 pln (120 minut) /stacjonarnie lub online

Diagnoza poszerzona ADHD dorośli (Diva 5.0 plus dodatkowe, indywidualnie dobrane  kwestionariusze/testy, m. in.: PKIE, MOXO, SB-5, MMPI-2) od 1000 pln

Diagnoza ADHD dzieci i młodzież od 1000 pln

Badanie intelektu Skalami Stanford-Binet 500 pln

Badanie intelektu Skalami Stanford-Binet w ramach diagnozy od 250 pln

Badanie Testem MOXO 350 pln

Badanie Testem MOXO w ramach diagnozy 250 pln

Opinia psychologiczna od 250 pln

Zaświadczenie 100 pln

Opłata za opinie i zaświadczenia pobierana jest z góry.

Standardowy termin przygotowania dokumentu to 30 dni.