Konsultacja psychologiczna 200 pln (50 minut)

Terapia indywidualna 200 pln (50 minut)

Wizyta diagnostyczna 250 pln (do 50 minut)

Badanie intelektu Skalami Stanford-Binet od 250 pln

Badanie Testem MOXO 350 pln

Opinia psychologiczna od 250 pln

Zaświadczenie 100 pln

Opłata za opinie i zaświadczenia pobierana jest z góry.

Standardowy termin przygotowania dokumentu to 30 dni.