Jestem psychologiem, certyfikowanym terapeutą TSR (certyfikat PSTTSR), diagnostą. Ukończyłam liczne szkolenia kierunkowe (m. in. dotyczące interwencji kryzysowej, pracy z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, pracy z młodzieżą
i rodziną, diagnozy i terapii osób z ADHD/ADD). Stale się uczę, rozwijam i dbam o to, żeby moje wiedza i narzędzia, którymi pracuję, były jak najbardziej aktualne, zweryfikowane naukowo i skuteczne.
Za najważniejszy czynnik w terapii uważam relację z Pacjentem/Klientem, dlatego jej budowanie i utrzymanie podczas procesu terapii jest dla mnie istotnym elementem.
Prowadzę terapię dorosłych i młodzieży w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, wykorzystuję też wiedzę i narzędzia innych nurtów, w zależności od potrzeb Pacjenta i rodzaju trudności, z którymi się zmaga.
Zajmuję się diagnozą w kierunku ADHD (dzieci od 8. r.ż, młodzież, dorośli).
Posiadam uprawnienia do przeprowadzania badań Skalami Inteligencji Stanford-Binet (od 2 do 69 r.ż.) oraz testem MOXO (2-12 lat i 13-70 lat).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) oraz Positive Discipline Association (PDA).
W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, regularnie uczestniczę w superwizji indywidualnej oraz grupowej.